Password
Username
logo
พันโทหิมาลัย ผิวพรรณ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณแม่บุญให้ จุลเสนีย์ชร (คุณแม่กิมจ้วน) มารดาของคุณสุชาติ จุลเสนีย์ชร
ร่วมแสดงความยินดีกับ พลโทปวีณ สิกขะมณฑล รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพิเศษ กรมราชองครักษ์
พิธีวางเสาเอกโบสถ์ศาลาบันลือธรรม วัดนิโรธพิมพาราม จ.อุดรธานี
สิ่งที่ผู้เป็นพ่อภาคภูมิใจ
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่คุณหทัยรัตน์ ผิวพรรณ (คุณพริม) บุตรสาว
ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ
เป็นประธาน ทอดมหากฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ ณ วัดชัยภูมิวนาราม (วัดป่า)
ถวายปัจจัย ไถ่ชีวิต โค กระบือ ณ บ้านโนนเหลี่ยม แดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ