Password
Username
logo
งานแถลงข่าวงดประกวดธิดาแรงงาน ปี 2557

 

 

เวทีการประกวดที่ค้นหา...

หญิงไทยผู้มี “คุณค่าที่เหนือกว่าความงาม Values Beyond Beauty”

ผู้เสียสละ มีจิตอาสาพร้อมทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคม

ผู้เหมาะสมกับตำแหน่ง “ธิดาแรงงาน” และตำแหน่งอื่นๆ

รวมทั้งตำแหน่งพิเศษเชิดชูเกียรติสตรีผู้อุทิศตนเพื่อสาธารณประโยชน์

ในตำแหน่งธิดาแรงงานเกียรติยศ

 

  เวทีแห่งคุณค่าธิดาแรงงาน เปิดการจัดงานแถลงข่าว “ งดการจัดงานประกวดธิดาแรงงาน ประจำปี 2557 ” ณ หอประชุม สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล  ในวันพุธ ที่ 23 เมษายน 2557 โดยพันโท หิมาลัย  ผิวพรรณ ที่ปรึกษาประธานบริหาร บริษัท เอ็น.ที.อาร์ มีเดีย แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด และนิตยสารธิดาแรงงาน กล่าวชี้แจงในนามผู้จัดการประกวด  เหตุที่ต้องงดการจัดงานประกวดธิดาแรงงานในปี 2557 นี้ เกิดจากเหตุการณ์บ้านเมือง และสภาวะการณ์ในปัจจุบันทำให้สถานการณ์ต่างๆ ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดการประกวดธิดาแรงงาน ประจำปี 2557  ทางกองประกวดจึงขอประกาศงดการจัดงานในปีนี้ออกไปก่อน และกำหนดให้ ธิดาแรงงาน ประจำปี 2556  พร้อมรองทั้งสอง รักษาการณ์ไปก่อนจนกว่าจะมีการจัดงานประกวดอีกครั้งในปีถัดไป

 

 โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ดังนี้

  • คุณดุละดิลก  ดุละลัมพะ  นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียล

                  กระผม ในฐานะเจ้าของสถานที่ ขอกล่าวต้อนรับทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานแถลงข่าวของเราในวันนี้ ในนามของสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการประกวดธิดาแรงงานมาโดยตลอดเป็นประจำทุกปี เห็นว่า การประกวดธิดาแรงงานนี้ นับว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม การยกย่อง และให้เกียรติสุภาพสตรีนั้นถือเป็นเรื่องที่ดี

                  ในยุคปัจจุบันนี้ โลกเราถือว่าก้าวล้ำนำหน้าไปมาก เราเป็นประเทศที่มี                                วัฒนธรรม และอารยธรรมอันทรงคุณค่า และผู้หญิงไทยของเราก็มีความเก่ง กล้า และมีความสามารถทัดเทียมอารยประเทศต่างๆ จึงนับเป็นการดียิ่งที่เราจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมดีๆ แบบนี้สืบต่อไป 

                   โดยเฉพาะ  ตำแหน่ง “ธิดาแรงงานเกียรติยศ” ที่เวทีนี้ค้นหาสุภาพสตรีผู้อุทิศตนทั้งชีวิตทำงานอย่างเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น นับว่าเป็นการเชิดชูคุณค่าของสตรีอย่างแท้จริง

                   กระผม ในนามผู้สนับสนุนการจัดงานประกวดธิดาแรงงานมาโดยตลอดขอยืนยันเจตนารมณ์ของเวทีการประกวดแห่งนี้ ว่าเป็นเวที ที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง

                   ขอขอบคุณ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้

 

  • ดร.วิชัย วลาพล  ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

                  กระผม ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและ นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้สนับสนุนเวทีการประกวดธิดาแรงงานมาเป็นประจำทุกปี

                  สิ่งหนึ่ง ที่ทำให้ผม ให้การสนับสนุนเวทีการประกวดธิดาแรงงานอันทรงเกียรตินี้มาโดยตลอด นั่นคือ ผลสำเร็จของเวทีนี้

                  การจัดประกวดธิดาแรงงานของทุกปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นการสร้างบุคลากรที่มีคุณค่าทั้งด้านความคิด และจิตใจที่สามารถยอมสละเวลา และมีจิตอาสายอมทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ  

                  ในยุคปัจจุบัน ผมเชื่อว่าสังคมไทยยอมรับการทำงานของผู้หญิงและให้ความสำคัญกับสตรีที่ทำงานต่อสู้อย่างเข้มแข็งไม่โดยไม่แพ้ผู้ชาย

                   ธิดาแรงงานทุกท่านในทุกปีที่ผ่านมา ต่างปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสังคมโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย จนได้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาผม และทุกท่าน เวทีนี้ได้ค้นหาผู้หญิงที่ไม่เพียงแต่จะมีความงามพร้อมเท่านั้น แต่เธอยังทรงคุณค่าของความเป็นผู้หญิงไทยที่มีครบทั้งความสามารถ และมีจิตเป็นสาธารณะกุศล นับได้ว่าเธอเป็นตัวแทนของผู้หญิงทำงานสมัยใหม่ที่ใช้ความรู้ ความสามารถให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งยังได้ทำสิ่งดีๆให้กับเพื่อนมนุษย์ในสังคมเราอีกด้วย

                  วันนี้ หากจะต้องมีการประกาศ งดการจัดประกวดธิดาแรงงานลงในปีนี้ กระผมขอแสดงความรู้สึกเสียใจ แต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทางกองประกวดธิดาแรงงานจะสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ แบบนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆ ทุกปี

                  สุดท้าย กระผม ขอชื่นชม เป็นกำลังใจ และขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้การสนับสนุนเวทีการประกวดธิดาแรงงานนี้ต่อไป

 

  • พันโทหิมาลัย  ผิวพรรณ ที่ปรึกษาประธานบริหาร บริษัท เอ็น.ที.อาร์ มีเดีย แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด และนิตยสารธิดาแรงงาน

      กระผมมีความยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านในวันนี้ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ และสนับสนุนการประกวดธิดาแรงงานด้วยดีตลอดมา

      หลายท่านคงอยากทราบถึงเหตุผลของการ งดการจัดประกวดธิดาแรงงาน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ในปีนี้ และผมทราบว่าหลายท่านต้องมีคำถามอยู่ในใจแน่นอน

      ในเบื้องต้นนี้ กระผมในนามที่ปรึกษาประธานบริหาร บริษัท เอ็น.ทีอาร์ มีเดีย แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด และนิตยสารธิดาแรงงาน ขอเรียนให้ทราบว่า ทางกองประกวดมีความเสียใจอย่างยิ่งที่ปีนี้เราจำเป็นต้องงดการจัดประกวดธิดาแรงงานเอาไว้ก่อน เนื่องจาก หลายท่านคงทราบดีถึงสภาวะการณ์ของบ้านเมืองเราในปัจจุบันที่มีความวุ่นวายอยู่ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราของดการจัดงานประกวดในปีนี้ออกไปก่อน

      โดยทางกองประกวด ขอประกาศให้ คุณทิพภาวีร์  ศุภนคร ธิดาแรงงาน ประจำปี 2556  พร้อมด้วยทั้งรองอันดับหนึ่ง และ รองอันดับสอง รักษาการณ์ในตำแหน่งไปก่อน จนกว่าจะมีการจัดประกวดธิดาแรงงานใหม่อีกครั้งในปีถัดไป

       กระผม ขอยืนยันว่า เวทีการประกวดธิดาแรงงาน ยังคงยึดมั่นในแนวความคิด “Values Beyond Beauty  คุณค่าที่เหนือกว่าความงาม”  ซึ่งเป็นการประกวดที่จัดขึ้นโดยไม่หวังผลกำไรแต่อย่างใด แต่จัดขึ้นเพื่อค้นหาสุภาพสตรีผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมของเรา 

        สุดท้ายนี้ กระผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับ.

 

  • คุณทิพภาวีร์ ศุภนคร ธิดาแรงงาน ประจำปี 2556 (รักษาการณ์ ปี 2557)

 

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท  เอ็น.ที.อาร์. มีเดีย แอนด์  คอนซัลแทนท์  จำกัด 

เลขที่ 2353  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310 

โทร. 0–2319-5406

 
 
ผู้ประกาศ
สถานที่
กรุงเทพมหานคร
ความประทับใจ
วันลงประกาศ
26 เม.ย. 2557
(N) Latitude
13.72342
(E) Longitude
100.47623


สิ่งที่ผู้เป็นพ่อภาคภูมิใจ
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่คุณหทัยรัตน์ ผิวพรรณ (คุณพริม) บุตรสาว
ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ
เป็นประธาน ทอดมหากฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ ณ วัดชัยภูมิวนาราม (วัดป่า)
ถวายปัจจัย ไถ่ชีวิต โค กระบือ ณ บ้านโนนเหลี่ยม แดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ทำพิธีขออนุญาตสร้างพระราหูทรงครุฑ พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และตรวจความคืบหน้าการสร้างเจดีย์
ร่วมอวยพรและแสดงความยินดีงานวันคล้ายวันเกิด”พี่ขิง ไทยรัฐ”
จัดสร้างพระอุโบสถกลางน้ำที่วัดสันคะมอก ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และถวายปัจจัยเพื่อการจัดสร้างพระอุโบสถกลางน้ำ
พันโทหิมาลัย ผิวพรรณ ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือ จีจีไอ กรุ๊ป และนายสัญญา นิลสุพรรณ ประธานกรรมการบริหารบริษัทเดอะ เบส ลอว์เยอร์ จำกัด พร้อมด้วย เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ ศิลปิน นักร้อง นำกระเช้ามาร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดคุณกิตติพงศ์ นโรปการณ์
Please signin or signup

 
Footer