Password
Username
logo
มหากุศลผ้าป่าวัดชัยภูมิวนาราม

ผ้าป่าสามัคคี

เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ

ณ วัดชัยภูมิวนาราม  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ

วันเสาร์ที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖

     สืบเนื่องจากดำริของ พระราชมงคลมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ และอดีตเจ้าอาวาสวัดชัยภูมิวนาราม ที่จะให้มีการก่อสร้างอุโบสถขึ้นหลังหนึ่ง พร้อมทั้งได้วางศิลาฤกษ์ไว้  เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๕     แต่ท่านได้มรณภาพลงเสียก่อน โครงการก่อสร้าง จึงได้หยุดชะงักไปเป็นเวลานาน  บัดนี้เพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของท่านที่วางไว้  ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 50 %  เพื่อให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของ  พระราชมงคลมุนี เพื่อใช้เป็นศาสนสถานที่ใช้ประกอบพิธีสังฆกรรมของวัด สืบต่อไป
     
     พันโทหิมาลัย ผิวพรรณ ได้เล็งเห็นความสำคัญทางพระศาสนาจึงรับเป็นประธานดำเนินงานฝ่ายฆราวาส นำคณะกองผ้าป่าสามัคคี เดินทางพร้อมคณะเพื่องานบุญในครั้งนี้เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ณ  วัดชัยภูมิวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.ชัยภูมิ

     โดยได้ยอดเงินผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๑,๑๘๕,๔๐๓.๕๐ บาท
ขอโมทนาสาธุกับผู้ร่วมบุญในครั้งนี้ทุก ๆ ท่านครับ  สาธุ.....                         

                          

       

   
   

 

ผู้ประกาศ
สถานที่
กรุงเทพมหานคร
ความประทับใจ
วันลงประกาศ
29 ก.ค. 2556
(N) Latitude
13.72342
(E) Longitude
100.47623


สิ่งที่ผู้เป็นพ่อภาคภูมิใจ
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่คุณหทัยรัตน์ ผิวพรรณ (คุณพริม) บุตรสาว
ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ
เป็นประธาน ทอดมหากฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ ณ วัดชัยภูมิวนาราม (วัดป่า)
ถวายปัจจัย ไถ่ชีวิต โค กระบือ ณ บ้านโนนเหลี่ยม แดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ทำพิธีขออนุญาตสร้างพระราหูทรงครุฑ พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และตรวจความคืบหน้าการสร้างเจดีย์
ร่วมอวยพรและแสดงความยินดีงานวันคล้ายวันเกิด”พี่ขิง ไทยรัฐ”
จัดสร้างพระอุโบสถกลางน้ำที่วัดสันคะมอก ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และถวายปัจจัยเพื่อการจัดสร้างพระอุโบสถกลางน้ำ
พันโทหิมาลัย ผิวพรรณ ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือ จีจีไอ กรุ๊ป และนายสัญญา นิลสุพรรณ ประธานกรรมการบริหารบริษัทเดอะ เบส ลอว์เยอร์ จำกัด พร้อมด้วย เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ ศิลปิน นักร้อง นำกระเช้ามาร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดคุณกิตติพงศ์ นโรปการณ์
Please signin or signup

 
Footer